Rodzaje schodów

Rodzaje schodów drewnianych według kształtu

Poniżej kilka najpopularniejszych rodzajów schodów. Każdy z poniższych typów ma dodatkowo kilka wariantów. Na przykład schody proste, których długość jest bardzo duża mogą zostać podzielone przez podest w połowie długości zwiększający ich ergonomię. Inny przykład to schody zabiegowe – mogą być w kształcie litery U z podestem na odpoczynek, mogą mieć również np. 3 zabiegi z dwoma podestami. Schody drewniane Olsztyn
Zapraszamy też do zapoznania się z podstawowymi definicjami. Zobacz też rodzaje konstrukcji schodów.

Schody proste

Schody jednobiegowe, umożliwiają wejście na wyższą kondygnację (piętro) bez zmiany kierunku. Schody tego typu posiadają stały i regularny kształt stopni. Taka konstrukcja schodów nie może być stosowana w dłuższych odcinkach, przykładowo dla kondygnacji powyżej trzech metrów, gdyż brak spocznika może powodować duży dyskomfort ich użytkowania (zmęczenie podczas wchodzenia).

Rodzaje schodow - Bieg typu I | Olsztyn

Schody zabiegowe

Wyróżnić można kilka różnych wariantów oraz kształtów – w kształcie liter L, C, U. Najbardziej popularnym rozwiązaniem są schody dwubiegowe, dwubiegowe z podestem, trójbiegowe. Wspomniane typy schodów są bardzo ergonomiczne, ale też do ich montażu wymagana jest dosyć duża powierzchnia.

Rodzaje schodow - Bieg typu L | Olsztyn

Rodzaje schodow - Bieg typu C | Olsztyn

Rodzaje schodow - Bieg typu U | Olsztyn

Rodzaje schodow - Bieg typu łukowego | Olsztyn

Schody kręcone

W pomieszczeniach w których nie ma możliwości zastosowania rozwiązań wymagających większej powierzchni pod konstrukcję schodów idealnym rozwiązaniem jest kręcona konstrukcja schodów. Minusem tego typu rozwiązania jest komfort użytkowania z powodu ograniczonej przestrzeni (brak możliwości wnoszenia na piętro np. przedmiotów o dużych gabarytach) oraz nieregularnych kształtów stopni. Słup centralny stanowiący główną podporę konstrukcyjną umożliwia montaż tego typu schodów z dala od ściany.